Kapcsolat

kapcsolat1

Cím: 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31. Telefonszám: (62) 540-060, (62) 487-421 Fax: (62) 540-063
Ügyfélfogadás: Hétfő - Péntek 7.45 - 17.00 Pénztári órák : Hétfő - Péntek 7.45 - 17.00

Az Iroda tevékenységi körei:

  •  Ügyfélkapcsolat, információ
  •  Parkolóbérletek
  •  Közösségi közlekedési bérletek, jegyek értékesítése
  •  Panaszok, észrevételek, bejelentések kezelése

A kihelyezett pótdíj fizetési felszólítással kapcsolatban, 8 naptári napon belül, az alábbi módokon lehet méltányossági kérelmet benyújtani:

1. e-mailben a kapcsolat@szkt.hu címre

2. a honlapról letölthető formanyomtatvány kitöltésével, részünkre megküldve, vagy ügyfélszolgálati irodánkban leadva

3. postai úton az ügyfélszolgálati iroda címére (6720 Szeged, Deák F. u. 31.) megküldve

4. ügyfélszolgálati irodánkban írásban, személyesen

 

A méltányossági kérelemben fel kell tüntetni a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonost/üzembentartót és annak pontos címét.

Kérjük, a beadványához csatolja a fizetési felszólítást, vagy annak másolatát, a készpénzátutalási megbízást (csekk) illetve mindazokat

a dokumentumokat, melyeket az elbírálásnál az üzemeltető figyelembe vehet.

A kivizsgálás eredményéről a gépjármű tulajdonosa 30 napon belül postai úton kap értesítést.

 

Észrevétel-kifogás költsége: A panaszkezelési eljárás során 470 Ft posta és 349 Ft BM adatlekérési díjat abban az esetben számítunk fel, ha a panasz a parkolási pótdíj fizetési felszólítással kapcsolatos, és ebben az esetben is kizárólag akkor, ha a parkolási pótdíj fizetési felszólítás a jogszabályoknak megfelelően került kihelyezésre.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a értelmében az ügyfélnek fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületeknél a Társasággal szemben eljárást kezdeményezni.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.

A békéltető testületekről, az eljárás menetéről, a hatáskörükbe tartozó ügyekről, az elérhetőségükről az alábbi linkre kattintva kap tájékoztatást: www.bekeltetes.hu

Parkolás ügyfélszolgálat

gepjarmu-elszallitas
62/540-060
Részletek

Autómentő és Elszállítási Csoport

gepjarmu-elszallitas
62/ 423-052

További információ az átvételről a részletekre kattintva olvasható!

Részletek

Közlekedés

Repülőtér

Zónák

Kapcsolat